Tổng kết các Chiến lược, Đề án phát triển thanh niên, cán bộ, công chức, tri thức trẻ

Cập nhật ngày: 20/01/2021 06:50:55

ĐTO - Ngày 19/1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (sau đây gọi tắt là các Chiến lược, Đề án). Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có lãnh đạo Sở Nội vụ và các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các Chiến lược, Đề án trong thời gian qua. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Việc đưa sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về xã, phường, thị trấn công tác được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính cấp xã. Bên cạnh đó, 500 trí thức trẻ có trình độ đại học được tăng cường về các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, đã cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển...

Khẳng định hiệu quả của các Chiến lược, Đề án trong thời gian qua, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xây dựng các Chiến lược, Đề án trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là người hoạt động không chuyên trách trẻ ở xã; sớm ban hành văn bản quy định, hướng dẫn, việc xét tuyển đặc cách đối với trí thức trẻ có nguyện vọng được tiếp tục công tác tại địa phương...

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và địa phương đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các Chiến lược, Đề án về phát triển thanh niên, đội ngũ cán bộ, tri thức trẻ trong thời gian qua. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung xây dựng các Chiến lược, Đề án trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Cần có những đánh giá mặt tích cực, hạn chế của các Chiến lược, Đề án, từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, tập trung rà soát đối tượng, chú trọng trí thức trẻ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, đáp ứng nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển của từng địa phương. Đồng thời, các đơn vị cần quan tâm, phối hợp giải quyết tốt các chế độ, chính sách nhằm khuyến khích đội ngũ thanh niên, cán bộ, công chức, trí thức trẻ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước ngày càng phát triển...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chiến lược, Đề án trong giai đoạn vừa qua.

P.L

Gửi bình luận của bạn