Đề nghị bổ sung 3 chức danh vào diện đối tượng cảnh vệ

Cập nhật ngày: 21/05/2024 05:36:06

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Chiều 20/5, thay mặt Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật tại phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật Cảnh vệ đã xuất hiện một số vướng mắc, bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung, tập trung ở các nhóm vấn đề: Đối tượng cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ.

Theo đó, về nhóm đối tượng cảnh vệ là con người, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự án Luật bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao đã được xác định là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, công tác cảnh vệ luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường; ngoài việc bảo đảm an ninh, an toàn, đối tượng cảnh vệ còn phục vụ tích cực cho công tác đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Do đó tùy tình hình an ninh, trật tự trong từng thời điểm, trường hợp cụ thể, giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp cho từng đối tượng phù hợp (trong phạm vi, thời gian nhất định) và trong thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia đòi hỏi pháp luật phải có những quy định để kịp thời điều chỉnh.

Ngoài ra, Điều 11 và Điều 12 Luật Cảnh vệ chưa tách biệt giữa chế độ cảnh vệ và biện pháp cảnh vệ. Một số chế độ, biện pháp cảnh vệ hiện nay lực lượng cảnh vệ đang triển khai thực hiện nhưng chưa được quy định trong luật để đảm bảo áp dụng thống nhất.

Thẩm tra nội dung dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Việc bổ sung ba chức danh, chức vụ nêu trên là phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các vị trí này trong hệ thống chính trị.


Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với quy định của dự thảo luật và cho rằng, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khi đi công tác nước ngoài, trường hợp lực lượng cảnh vệ không đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật mang theo thì việc phải thuê là cần thiết.

Do đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với việc bổ sung quy định về thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện công tác cảnh vệ và phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, các quy định về thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về cảnh vệ, pháp luật về quản lý tài sản công, pháp luật về ngân sách Nhà nước, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ.

Theo MINH TUỆ (VTC News)

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn