Tổ chức phiên chất vấn về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 20/05/2024 05:03:31

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240520050413dt1-1.mp3

 

ĐTO - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cuối năm 2023.

Phiên chất vấn là hình thức tái giám sát nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã ban hành qua công tác giám sát để kịp thời nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế tồn tại; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng thời phiên chất vấn nhằm phát huy tính hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động giám sát của cơ quan dân cử theo luật định; đảm bảo các kết luận, kiến nghị giám sát đều được thực hiện trong thực tế. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm, tính chấp hành của UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và các địa phương trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh.

Nội dung chất vấn là công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến cuối năm 2023; làm rõ lý do, nguyên nhân những nội dung đã kết luận, kiến nghị chưa được thực hiện, thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện đúng tinh thần kiến nghị; trách nhiệm thực hiện lời hứa, lộ trình, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi xem xét các báo cáo của các cơ quan, tổ chức được giám sát về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, Thường trực HĐND tỉnh sẽ cử Đoàn khảo sát thực tế khi xét thấy cần thiết, phối hợp với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để làm rõ kết quả thực hiện những nội dung kết luận, kiến nghị giám sát đã ban hành trước khi thực hiện phiên chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức tập trung.

Chủ trì phiên chất vấn là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Chủ thể chất vấn là Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Chủ thể trả lời chất vấn là lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh có liên quan. Chủ thể trả lời chất vấn có liên quan là Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố; thủ trưởng một số cơ quan thuộc ngành dọc ở Trung ương hoạt động tại địa phương.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn