Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động

Cập nhật ngày: 16/07/2019 05:59:34

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm 2019, qua thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã đạt nhiều kết quả tốt.


Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các Ban đi khảo sát ở huyện Tháp Mười

Trong đó, từ yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức, sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo của tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng và Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, đồng thời miễn nhiệm một số chức danh do được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Trong hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy; thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban; đổi mới phương thức hoạt động, nhất là công tác tổ chức kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri; đổi mới hoạt động của HĐND các cấp, đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, giữa hai kỳ họp. Đồng thời phối hợp tốt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trong việc điều hành và tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức theo dõi, giám sát kết quả triển khai thực hiện nghị quyết; kiến nghị với UBND các cấp và các ngành liên quan những nội dung thực hiện chưa tốt, chưa đúng quy định, đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hoạt động giám sát, khảo sát luôn chú trọng đến yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực, các Ban đã thực hiện 41 cuộc khảo sát, 2 cuộc giám sát, 2 phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Qua đó, đã có nhiều kiến nghị trên các lĩnh vực đến UBND tỉnh và các ngành, các cấp có thẩm quyền. Các kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả; góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đổi mới chất lượng đời sống của người dân, từ đó nâng cao sự tín nhiệm của cử tri đối với đại biểu, các Tổ đại biểu, các Ban và Thường trực HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND tỉnh còn một số khó khăn, vướng mắc như việc quy định thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh chưa được làm rõ, đầy đủ và thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật; rất khó cho việc áp dụng và thực hiện, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là những nhiệm vụ cấp bách.

Một số đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm chưa chủ động sắp xếp, bố trí đầy đủ thời gian cho hoạt động của HĐND; việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và theo dõi, giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. UBND tỉnh và một số cơ quan chức năng còn chậm thực hiện các kiến nghị sau giám sát, chất vấn; chưa chủ động báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát và các phiên giải trình.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tăng cường đi cơ sở nắm bắt thông tin về các vấn đề phát sinh, bức xúc của cử tri và nhân dân để kịp thời tháo gỡ.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của nghị quyết; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2019; Thực hiện chất vấn tại kỳ họp, giữa hai kỳ họp HĐND; tổ chức các phiên giải trình của HĐND tỉnh để tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, lời hứa với cử tri, của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh qua các cuộc giám sát, chất vấn, các phiên giải trình mà UBND tỉnh và các ngành có trả lời...

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn