Kết nạp Hội Điều dưỡng làm hội thành viên

Cập nhật ngày: 28/08/2012 16:50:11

Sáng ngày 28-8-2012, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2009-2014.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nghị quyết chủ trương của Đảng được cán bộ công chức, viên chức, hội viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên tích cực tham gia học tập quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động nhằm kiện toàn và phát triển các tổ chức thành viên.


Quang cảnh hội nghị

Song song đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội thành viên trong tích cực vận động hội viên và trí thức tham gia nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tham gia tư vấn những vấn đề liên quan đến chuyên môn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng….

Ngoài ra, cán bộ, viên chức, hội viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội thành viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động vì xã hội như tư vấn pháp luật miễn phí cho 130 trường hợp. Bên cạnh đó, tổ chức chương trình phát thuốc, khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, vùng sâu biên giới; ủng hộ quỹ đến ơn đáp nghĩa, mái ấm công đoàn, tặng quà cho cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó…..

Trong những tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế để công tác hội ngày một phát triển, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội địa phương…

Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã kết nạp Hội Điều dưỡng làm hội thành viên, đồng thời bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2009-2014.

K.D

Gửi bình luận của bạn