ĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU THÀNH

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Cập nhật ngày: 20/02/2021 06:34:32

ĐTO - Những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... Đảng bộ huyện Châu Thành là một trong số ít các đảng bộ trong tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020.


Cùng với nhiều chi bộ khác trong huyện Châu Thành, Chi bộ ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt

Đảng bộ huyện Châu Thành có 34 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc với hơn 4.300 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2015 - 2020 với quyết tâm chính trị cao. Trong đó, tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo triển khai mô hình “Chi bộ kiểu mẫu”, “Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”, góp phần từng bước nâng chất lượng hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ của từng đảng viên và phát huy sức mạnh của toàn đảng bộ, chi bộ. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên cuối năm tiến hành có nền nếp. Bình quân hàng năm, tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh là 20%; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 80%. Cùng với đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Châu Thành đạt trong sạch vững mạnh và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng giá trị sản xuất bình quân của ngành nông nghiệp, thủy sản gần 3.860 tỷ đồng, ngành công nghiệp là 3.962 tỷ đồng, ngành xây dựng hơn 550 tỷ đồng. Ngành công nghiệp của huyện phát triển đa dạng, phù hợp với nền tảng phát triển nông nghiệp ở địa phương. Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển về quy mô và số lượng cơ sở. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, cải thiện chất lượng cuộc sống dân cư nông thôn. Huyện Châu Thành phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển ổn định. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT bình quân hàng năm hơn 99%. Việc huy động học sinh ở các bậc học đều đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện có hơn 20 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ; 85% dân số trong huyện tham gia bảo hiểm y tế. Các chính sách xã hội ổn định cuộc sống người dân triển khai kịp thời, hiệu quả. Hộ nghèo của huyện Châu Thành giảm còn dưới 2%. Địa phương chú trọng việc tấn công, trấn áp tội phạm; tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện được đảm bảo.

Theo đồng chí Lê Thị Phi Yến - Phó Bí thư Thường thực Huyện ủy Châu Thành, với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; giúp đỡ trách nhiệm, hiệu quả của các sở, ban, ngành; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả, huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

N.AN

Gửi bình luận của bạn