Mức chi hỗ trợ thôi việc cho công an thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách

Cập nhật ngày: 24/07/2020 10:09:50

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 – 2021.

Đối tượng áp dụng là Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có thời gian công tác từ 1 năm đến dưới 15 năm được giải quyết thôi việc do không bố trí được công tác khác sau khi thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trong giai đoạn 2020 – 2021.

 Thời gian công tác được tính hưởng hỗ trợ thôi việc bao gồm toàn bộ thời gian công tác trong công an xã, thị trấn (kể cả khi làm công an viên phụ trách ấp, khóm). Công tác từ dưới 6 tháng thì tính nửa năm, công tác từ đủ 6 tháng đến 12 tháng thì tính 1 năm. Mức hỗ trợ thôi việc là cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

T.T

Gửi bình luận của bạn