Năm 2019 giảm 117 biên chế hành chính

Cập nhật ngày: 28/12/2018 09:16:59

ĐTO - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX ban hành Nghị quyết số 217 ngày 6/12/2018 về giao biên chế công chức hành chính của tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

Theo đó, HĐND tỉnh giao tổng số biên chế hành chính của tỉnh Đồng Tháp năm 2019 là 2.436 biên chế, giảm 117 biên chế so với năm 2018. Trong đó, biên chế của các sở, ngành tỉnh là 1.103, biên chế cấp huyện là 1.333.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết và quyết định điều chuyển biên chế giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổng số biên chế được giao như trên.

T.T

Gửi bình luận của bạn