Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 11

Cập nhật ngày: 11/10/2019 05:25:04

Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.


Hội nghị Trung ương 11

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luậnvề Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều,Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luậnvề dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Xuân Dần/VOV

Gửi bình luận của bạn