Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân TX.Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 21/09/2020 06:05:28

Hội đồng nhân dân (HĐND) TX.Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ XVII, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND TX.Hồng Ngự. Kỳ họp đã thông qua Tờ trình giới thiệu bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp tiến hành bầu chức danh trên với hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Ngự được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TX.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

HOÀNG PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn