Tổng bí thư: Đừng chạy chức vì dân tinh lắm

Cập nhật ngày: 21/03/2019 15:27:12

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải cảnh báo tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu vì chuẩn bị Đại hội Đảng 13.

Ngày 21/3, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về báo cáo kết quả của 5 đoàn kiểm tra đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp của Bộ chính trị sáng 21/3. Ảnh: TTX

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đồng tình với đa số ý kiến đánh giá công tác kiểm tra của 5 đoàn được thực hiện nghiêm túc, có tác dụng tốt. 15 cấp ủy, tổ chức Đảng có cách làm sáng tạo, không còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", tạo chuyển biến cả về kinh tế và các mặt khác.

2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, công tác nhân sự bắt đầu thực hiện. "Phải dè chừng, cảnh báo tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu vì chuẩn bị Đại hội đến nơi, lại vận động anh ủng hộ em... Tôi đã nói rồi, không phải chạy, chạy là không dùng, dân bây giờ tinh lắm. Nói rất hay nhưng hành động lại không phải, nói một đằng làm một nẻo, lựa gió theo chiều là không được", Tổng bí thư nói. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nội hàm xây dựng Đảng không chỉ chống tham nhũng tiêu cực mà bao gồm cả việc xây dựng con người, tổ chức, luật pháp, cơ chế chính sách, lề lối làm việc..., đặc biệt là ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Việc xây dựng và thực hiện nhiều quy chế, quy định cũng dần đi vào nền nếp. Một loạt quy chế được ban hành, như: quy định về nêu gương, không sửa tuổi, kê khai tài sản... 

"Vừa rồi một loạt cán bộ bị xử lý có tác dụng ngăn chặn, răn đe, cảnh báo, những anh khác cũng nơm nớp lo rồi không dám làm", Tổng bí thư nói và khẳng định "thước đo là lòng dân, không dung dưỡng tiêu cực hư hỏng, khuyến khích những người tốt, những việc tốt".

Trước băn khoăn của nhiều người rằng sắp tới "lò có nguội hay vẫn nóng đều?", Tổng bí thư nói "đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là không dừng không nghỉ". Ông yêu cầu cải tiến hơn nữa công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, công tác xây dựng Đảng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chống hiện tượng co cụm, ngăn chặn thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, nói xấu lẫn nhau.

Lan Hạ (VNE)

Gửi bình luận của bạn