Trên 90 lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 04/10/2018 12:52:42

ĐTO - Tại TP.Cao Lãnh, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vừa phối hợp Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ đóng góp ý kiến dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Sau khi nghe gợi ý một số nội dung góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), có 20 cán bộ đoàn, đoàn viên đến từ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh trình bày trên 90 lượt ý kiến về các chương, điều của dự thảo Luật như: tăng cường vai trò của cơ quan nhà nước trong thực hiện luật thanh niên; quy định cụ thể hơn quyền và nghĩa vụ của thanh niên; những cơ chế, chính sách chăm lo, hỗ trợ thanh niên; chỉnh sửa một số từ ngữ, thuật ngữ tại một số điều trong dự thảo luật cho phù hợp,…

Hội nghị nhằm tập hợp rộng rãi ý kiến của đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Như Anh

Gửi bình luận của bạn