TX.Hồng Ngự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Cập nhật ngày: 03/02/2019 09:10:42

ĐTO – Ngày 3/2, đồng chí Hồ Văn Thống – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự cho biết, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Hồng Ngự, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Địa phương sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập TX.Hồng Ngự, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố quyết định đô thị loại 3 vào tối mai (4/2).


Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II của Thị ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã ở hai giai đoạn: Từ năm 2010 - 2015 và giai đoạn 2015 -  2020; UBND TX.Hồng Ngự đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã ở hai giai đoạn: từ năm 2010 - 2015 và giai đoạn 2015 -  2020.

Trên cơ sở đó, trong những năm qua, UBND TX.Hồng Ngự đã tập trung chỉ đạo, điều hành, từng bước chuyển đổi phát triển nền kinh tế theo hướng chuyên canh, phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hiệu quả và bền vững. Kinh tế thị xã liên tục phát triển với tốc độ nhanh so với giai đoạn 2009 – 2013 với tổng giá trị sản xuất năm 2013 đạt trên 973 tỷ đồng, đến năm 2014 đạt 1.052 tỷ đồng; năm 2017 đạt 2.341 tỷ đồng (tăng 22,52% so với năm 2014, tăng 40,6% so với năm 2013) và năm 2018 đạt 2.566 tỷ đồng, tăng 63,72% so với năm 2013.


Một góc thuộc nội ô của độ thị loại 3 TX.Hồng Ngự

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự và các Ban Đảng thường xuyên triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp, có 100% cán bộ, đảng viên và trên 90% nhân dân tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, trong năm không có cán bộ, đảng viên bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo trở lên. Hàng năm, có 100% các chi, đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và có 20% các chi, đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.


Nghề nuôi cá tra là một trong những thế mạnh của TX.Hồng Ngự

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên thể hiện tính gương mẫu trong công việc, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng từ thị xã đến cơ sở khóm, ấp, tổ địa bàn dân cư thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn