• Nhiều “điểm sáng” trong chuyển đổi số
 • ĐTO - Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được kết nối đến 100% cơ quan hành chính; đã tích hợp tổng cộng 1.385 dịch vụ công trực tuyến; đưa vào vận hành Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp tỉnh... là những “điểm sáng” nổi bật từ hoạt động chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh.
 • Hiệu quả từ công tác chuyển đổi số của TP Cao Lãnh
 • 12/12/2023
 • ĐTO - Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của TP Cao Lãnh được quan tâm thực hiện cả chiều rộng và chiều sâu trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Qua đó, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố trung tâm của tỉnh.
 • Chuyển đổi số báo chí - xuất bản: Cần giải bài toán nhân lực và kinh tế
 • 30/11/2023
 • Theo các chuyên gia, nhà quản lý, một trong những thách thức đặt ra cho chuyển đổi số báo chí, xuất bản hiện nay là phải thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò của chuyển đổi số, đầu tư phát triển nguồn nhân lực số, cũng như tìm được mô hình kinh doanh, mô hình thu nhập mới phù hợp với phương thức sản xuất và phát hành nội dung trên không gian số.
 • Huyện Hồng Ngự đẩy mạnh chuyển đổi số
 • 26/11/2023
 • ĐTO - Trên cơ sở chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự ban hành Kế hoạch số 136 ngày 7/4/2023 thực hiện và phân công cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ, toàn diện đạt hiệu quả.
 • Huyện Hồng Ngự đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
 • 04/11/2023
 • ĐTO - Thời gian qua, huyện Hồng Ngự tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trên nhiều lĩnh vực, bước đầu đạt kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến về công tác CĐS trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển nhanh, bền vững.
Xem tin đã đăng theo ngày: