• Thực hiện có hiệu quả về định danh và xác thực điện tử
 • ĐTO - UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện như: việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID; chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện...
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp
 • 10/04/2024
 • ĐTO - Thời gian qua, Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp được các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.
 • Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin thiết bị kết nối cơ sở dữ liệu
 • 09/04/2024
 • ĐTO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06).
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực bảo hiểm
 • 07/04/2024
 • ĐTO - UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn theo tinh thần Quyết định số 546 ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Tập trung thực hiện chuyển đổi số
 • 03/04/2024
 • ĐTO - Để thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, UBND TP Cao Lãnh vừa xây dựng kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) năm 2024.
 • Tích cực đưa công nghệ số đến người dân
 • 02/04/2024
 • ĐTO - Góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn, Huyện đoàn Châu Thành và các cơ sở Đoàn tuyên truyền về CĐS đến người dân. Đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, cài đặt các ứng dụng CĐS, tạo tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh.
 • Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06
 • 25/03/2024
 • ĐTO - Thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06)...
 • Chuyển đổi số thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp
 • 15/02/2024
 • ĐTO - Trước khi khởi động chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã chủ động trong việc ứng dụng cơ giới hóa tiên tiến, công nghệ thông tin, số hóa vào sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở tích hợp vào nền tảng dữ liệu số.
Xem tin đã đăng theo ngày: