Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Cập nhật ngày: 17/02/2019 06:40:40

Thực hiện Quyết định số 2329/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công tại TP.Sa Đéc và các huyện Cao Lãnh, Thanh Bình. Việc khảo sát nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập ở các địa bàn được chọn thông qua việc cảm nhận của các đối tượng trực tiếp thụ hưởng dịch vụ giáo dục công.


Các cơ sở giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới. 
Ảnh: CTV

Cuộc khảo sát được thực hiện với 3.791 người (2.930 cha mẹ học sinh và 861 học sinh) ở 13 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với các nội dung: Cách thức cung ứng dịch vụ, các điều kiện cung ứng dịch vụ, môi trường giáo dục, chất lượng của dịch vụ (sự phát triển về thể lực, trí lực, khả năng thích ứng... của người học) và mức độ hài lòng chung đối với từng ngành học, cấp học. Kết quả mức độ hài lòng và rất hài lòng của người được khảo sát: Ngành học mầm non, TP.Sa Đéc: 87,73%; huyện Cao Lãnh: 81,50%; huyện Thanh Bình: 73,97%; cả 3 đơn vị: 81,90%. Ngành học phổ thông cấp Tiểu học TP.Sa Đéc: 89,96%; huyện Cao Lãnh: 83,24%; huyện Thanh Bình: 77,11%; cả 3 đơn vị: 84,12%. Cấp THCS, TP.Sa Đéc: 97,24%; huyện Cao Lãnh: 83,02%; huyện Thanh Bình: 80,95%; cả 3 đơn vị: 87,63%. Cấp THPT, TP.Sa Đéc: 85,02% cha mẹ HS và 80,84% HS; huyện Cao Lãnh: 82,43% cha mẹ HS và 78,49% HS; huyện Thanh Bình: 79,02% cha mẹ HS và 76,95%; cả 3 đơn vị: 82,19% cha mẹ HS và 78,74% HS.

Kết quả khảo sát là cơ sở để các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh. Theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chất lượng dịch vụ công từng bước được nâng cao, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020.

Kết quả trên cho thấy về cơ bản, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh đã đạt chỉ tiêu đến năm 2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, ý kiến của người được khảo sát cũng cho thấy các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông đến giáo dục thường xuyên công lập trong tỉnh cần tiếp tục khắc phục một số hạn chế về cơ sở vật chất, phương pháp dạy học, cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công... Sở GD&ĐT chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh nghiên cứu kết quả khảo sát, đo lường chấn chỉnh, nâng cao chất lượng dạy học trong thời gian tới.

BÙI QUÝ KHIÊM

Gửi bình luận của bạn