Huyện Lai Vung

Thực hiện tốt chất lượng giáo dục và công tác khuyến học, khuyến tài

Cập nhật ngày: 07/01/2021 06:32:20

ĐTO -  Với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lai Vung, các đơn vị trường, cơ sở giáo dục (GD) đã xây dựng kế hoạch năm học theo Chương trình khung của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn chuyên môn của Sở GD&ĐT. Đồng thời, các đơn vị trường, cơ sở GD chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, định hướng học tập cho học sinh (HS) đảm bảo chất lượng GD; phối hợp Hội Khuyến học các cấp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ HS vượt khó, vươn lên trong học tập.


Học sinh Trường THPT Lai Vung 1 tham gia sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện các chương trình, mục tiêu về GD&ĐT, UBND huyện quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ theo hướng đạt chuẩn Quốc gia. Huyện luôn quan tâm huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống trường lớp trên địa bàn theo quy hoạch đã được duyệt, trong đó ưu tiên đầu tư trường lớp bậc học mầm non, mẫu giáo. Mỗi năm, ngân sách huyện bố trí khoản kinh phí, tạo quỹ đất sạch thuộc các dự án đã được phê duyệt nhằm chủ động hơn trong triển khai xây dựng các công trình khi được phân bổ. Từ năm 2015 – 2020, tại huyện Lai Vung tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đều đạt và vượt từ ngành học Mầm non, Tiểu học, THCS so với chỉ tiêu đề ra. Tập trung nâng cao chất lượng GD, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT quan tâm sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các bậc học, ngành học cho phù hợp với năng lực, trình độ; nâng cao chất lượng dạy và học, đạo đức học đường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; nâng cao ý thức về xây dựng xã hội học tập; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Năm học 2020 – 2021, huyện Lai Vung giữ vững sĩ số huy động HS ra lớp, chất lượng GD, tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT các trường THPT trên địa bàn đạt từ trên 99-100%.

Đồng hành cùng với ngành GD&ĐT, Hội Khuyến học các cấp đã tập trung thực hiện công tác nổi bật về khuyến học, khuyến tài (KH,KT) trong đó có sự đóng góp của các Hội Khuyến học cơ sở. Nhiều năm qua, Hội Khuyến học thị trấn Lai Vung luôn chủ động phối hợp với các Tổ Nhân dân tự quản, phát huy truyền thống hiếu học, phát triển phong trào KH,KT Hội Khuyến học luôn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp Tổ Nhân dân tự quản đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và Nhân dân về công tác KH,KT tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo người dân trong tổ quan tâm đến công tác KH, KT. Mỗi năm học, HKH phối hợp Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lai Vung, Ban Công tác Mặt trận các khóm thường xuyên củng cố Ban quản lý các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn và triển khai kế hoạch hoạt động, duy trì tốt công tác tổng kết gắn với tôn vinh khen thưởng các gia đình học tập tiêu biểu, các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Trong năm 2019, hoạt động KH,KT có bước tiến bộ vượt bậc, huy động được nhiều nguồn ủng hộ của người dân cho Quỹ khuyến học tổ chức các hoạt động khuyến học, cấp học bổng và tập sách cho 183 em cháu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2019-2020, với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng; thực hiện mô hình Nuôi heo đất khuyến học ở các Tổ Nhân dân tự quản với số tiền hơn 20 triệu đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Tổ Nhân dân tự quản thường xuyên vận động, tuyên truyền sâu rộng tạo bước chuyển biến nhận thức về sự cần thiết và tầm quan trọng của chủ trương xây dựng xã hội học tập. Tăng cường phối hợp với các ngành, Tổ Nhân dân tự quản ở các khóm phát động phong trào thi đua xây dựng “Công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập”...

Đảm bảo mục tiêu chất lượng GD, nâng hiệu quả hoạt động của các cơ sở GD, các đơn vị trường huyện Lai Vung phối hợp sắp xếp hệ thống cơ sở GD trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường đủ phẩm chất, năng lực. Huy động nhiều nguồn lực để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất các bậc học, chú trọng đầu tư đối với bậc học mầm non; quan tâm đào tạo năng khiếu đối với bậc học THCS và THPT. Phát huy hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp cho HS trên địa bàn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng HS giỏi, tham gia các phong trào thi đua do Sở GD&ĐT phát động. Củng cố, nhân rộng các mô hình hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại các đơn vị trường, ngành học, cấp học.

C.P.

Gửi bình luận của bạn