Ngành Giáo dục và Đào tạo

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 01/07/2020 10:10:50

ĐTO - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã triển khai, cụ thể các nội dung đến đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), nhà giáo về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Toàn ngành nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy chế chuyên môn, nội quy của cơ quan, cơ sở giáo dục (GD), nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Giáo viên cấp THCS tham gia tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Đội ngũ nhà giáo và CBQL GD trong tỉnh đã phát huy tinh thần tự học để nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học để phục vụ công tác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn CBQL GD theo nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn ngành có 100% CBQL được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học và lý luận chính trị theo quy định tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2005. 100% đội ngũ CBQL ngành học mầm non, cấp tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn và trên chuẩn.

Nhà giáo và CBQL trong ngành không ngừng sáng tạo để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dạy học đại trà và mũi nhọn. Trong đó, tập trung thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; chú trọng hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho người học. Nhiều giáo viên chủ động, sáng tạo cải tiến, đổi mới quy trình, phương pháp quản lý áp dụng trong thực tế tại các cơ sở GD, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, từng bước chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” nhà trường. Các sáng kiến kinh nghiệm về chuyên môn được áp dụng đã góp phần duy trì vững chắc kết quả xóa mù chữ, phổ cập GD và nâng cao chất lượng GD cả đại trà và mũi nhọn của các ngành học, cấp học trên địa bàn tỉnh. Bình quân hàng năm, đội ngũ CBQL, giáo viên toàn ngành thực hiện trên 7.000 sáng kiến kinh nghiệm (khoảng 70% được công nhận cấp cơ sở), góp phần thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng GD tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu cơ bản và nâng cao. Sở GD&ĐT Đồng Tháp thuộc các nhóm dẫn đầu trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT, có học sinh đạt Huy chương Đồng quốc tế.

Các công việc, giải pháp mang tính “đột phá” của ngành từ cấp tỉnh đến các cơ sở GD đã nhận được sự đồng tình của nhà giáo, CBQL trong ngành và dư luận xã hội. Bước đầu đạt kết quả nhất định, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành. Toàn ngành GD&ĐT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học 2016 - 2017, 2017 - 2018 và 2018 - 2019 với nhiều chỉ tiêu cơ bản cao hơn các năm học trước. Năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019 được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Nhiều nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Đề án Nâng cao chất lượng GD tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt và vượt. Một số biểu hiện tiêu cực của ngành gây bức xúc trong Nhân dân như dạy thêm, học thêm sai quy định; lạm thu đầu năm học; bạo lực học đường... đã được hạn chế và xử lý nghiêm.

Nhiều tập thể và cá nhân với mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành, nhân rộng điển hình. Công tác giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ sở GD trong tỉnh thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Qua đó, giúp học sinh các cấp học từng bước nâng cao hiểu biết về về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng làm theo bằng những việc làm cụ thể, phù hợp lứa tuổi. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường thực hiện việc kiểm tra chuyên đề kết hợp các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và sơ kết từng thời điểm đã đánh giá được ưu điểm cũng như hạn chế của các đơn vị, các cơ sở GD trong ngành. Từ đó làm cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo hướng phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để đạt kết quả tốt nhất, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Hoàng An

Gửi bình luận của bạn