• Đòn bẩy từ phong trào lao động sáng tạo
  • 30/11/2018
  • Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong toàn dân, UBND tỉnh Đồng Tháp giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp.
Xem tin đã đăng theo ngày: