• Tập trung chuyển đổi số trong nông nghiệp
 • 14/05/2024
 • ĐTO - Nhằm từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ, hạ tầng số của ngành nông nghiệp, UBND TP Cao Lãnh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp năm 2024.
 • Ngành thuế Đồng Tháp nỗ lực chuyển đổi số
 • 13/05/2024
 • ĐTO - Chuyển đổi số (CĐS) của ngành thuế góp phần đắc lực trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương và Quốc gia; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán điện tử
 • 06/05/2024
 • ĐTO - Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 105 ngày 11/5/2020 về việc cơ cấu lại ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, thanh toán điện tử trong hoạt động thương mại đạt nhiều kết quả tích cực.
 • Những kết quả đạt được sau tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06
 • 30/04/2024
 • ĐTO - Qua 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), đến nay, Đồng Tháp đã đạt được kết quả trên các lĩnh vực.
Xem tin đã đăng theo ngày: