• Sau Google, tới lượt Facebook ‘nghỉ chơi’ Huawei
  • 08/06/2019
  • Công ty Facebook vừa ngừng cấp phép cho Huawei cài đặt trước các ứng dụng của họ trên điện thoại Huawei. Như vậy là một đại gia công nghệ nữa của Mỹ dừng hợp tác với công ty Trung Quốc.
Xem tin đã đăng theo ngày: