Khuyến nghị các giải pháp gắn kết chặt chẽ các chương trình khoa học và công nghệ

Cập nhật ngày: 15/12/2023 14:39:10

ĐTO - Sáng ngày 15/12, Cục công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)  phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học khuyến nghị các giải pháp gắn kết chặt chẽ các chương trình KH&CN Quốc gia tác động đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Thời gian qua, KH&CN phát triển đúng định hướng, đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả nổi bật. Các địa phương xác định được danh mục sản phẩm chủ lực, có lợi thế, đặc thù để đề ra chương trình phát triển; xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...


Bà Phạm Thị Ngọc Đào - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp chia sẻ tại hội thảo

Tuy nhiên, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thời gian qua tại các tỉnh phía Nam vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Theo TS. Phạm Ngọc Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đổi mới và Phát triển bền vững, để gắn kết các chương trình KH&CN cấp Quốc gia với yêu cầu thực tiễn nhằm phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cần phải gắn kết từ khâu xây dựng chương trình, xác định nhiệm vụ KH&CN, tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đến kiểm tra, đánh giá, tổ chức nghiệm thu và đưa vào ứng dụng…

Đối với lĩnh vực y dược tại các tỉnh ĐBSCL, ông Lê Văn Minh - Trung tâm Sâm và Dược liệu TP HCM, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) đề xuất về phát triển nguồn nhân lực KH&CN như: xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh tại các cơ sở KH&CN trong vùng. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ KH&CN và đặt ra các tiêu chí về đào tạo trong các đề tài, dự án, chương trình triển khai trong vùng ĐBSCL; mở rộng và thúc đẩy gắn kết giữa các đơn vị trong ngành y tế với các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu lớn, uy tín trong nước nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo.

Ngoài ra, tại Hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học còn thông tin về các chương trình, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; các dự án có khả năng tham gia các chương trình KH&CN Quốc gia…

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn