Phát huy hiệu quả phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với Sở Khoa học và Công nghệ

Cập nhật ngày: 17/09/2020 10:11:17

Nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp Hội) chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Đất Sen hồng. Những kết quả đạt được có sự đóng góp của hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp Hội với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về hoạt động KH&CN.


Các đơn vị hữu quan họp thống nhất các nội dung Kế hoạch phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2024

Những kết quả đáng ghi nhận

Dưới “ngôi nhà chung” của đội ngũ trí thức KH&CN, nhiều năm qua, Liên hiệp Hội phát huy tốt vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức. Đặc biệt giữ mối quan hệ gắn bó với Sở KH&CN trong nhiều lĩnh vực hoạt động góp phần vào thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực tuyên truyền phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN đến các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển kinh tế-xã hội trên từng địa bàn dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên phát huy tốt sự hỗ trợ của Sở KH&CN trong việc tập hợp đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu các dự án, đề tài KH&CN thuộc nhiều lĩnh vực thiết thực tại địa phương.


Gặp mặt trí thức và vinh danh Tân tiến sĩ năm 2019 nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hoạt động nổi bật trong sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội và Sở KH&CN trong những năm qua là tổ chức thành công các kỳ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) cấp tỉnh và tuyển chọn giải pháp tham gia dự thi toàn quốc. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội phối hợp tổ chức triển khai thành công 3 lần Hội thi cấp tỉnh, thu hút 124 giải pháp tham gia dự thi. Kết quả có 73 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 4 giải pháp đạt giải Hội thi toàn quốc. Hội thi là niềm động viên, khích lệ rất lớn trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, cổ vũ toàn dân tiến quân vào lĩnh vực khoa học công nghệ.

Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp cũng đã tạo ra sân chơi bổ ích, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Qua 5 lần tổ chức, Cuộc thi cấp tỉnh thu hút 733 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi. Kết quả có 186 mô hình, sản phẩm được đánh giá cao, được trao giải Cuộc thi cấp tỉnh và 7 mô hình, sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi toàn quốc.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội đã phối hợp với Sở KH&CN đề xuất UBND tỉnh tổ chức 5 lần Họp mặt trí thức mừng Đảng - mừng Xuân; chào mừng Ngày KH&CN (ngày 18/5) qua đó đã vinh danh 58 tân Tiến sĩ; xét chọn các đề tài, dự án tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam.

Sự phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và Sở KH&CN những năm qua đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tiềm lực trí tuệ, sức sáng tạo, sự cống hiến, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước.


Ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Liên hiệp Hội và Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp

Để hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp Hội và Sở KH&CN Đồng Tháp mang lại hiệu quả thiết thực hơn cần phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, những giải pháp phối hợp phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, nhằm thực hiện mục tiêu chung là thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Trên tinh thần đó, 2 đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ KH&CN về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức Đồng Tháp trong và ngoài tỉnh nhằm cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp cách mạng: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”.


Lãnh đạo Liên hiệp Hội và các ngành hữu quan chủ trì Hội thảo tư vấn vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật góp phần xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Theo đó, 2 đơn vị tiếp tục phối hợp lựa chọn giới thiệu trí thức, chuyên gia tham gia các Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án, nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức các đề tài, dự án; thành lập các Hội đồng khoa học phản biện độc lập một số chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Từ những kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh; tuyển chọn mô hình, sản phẩm, giải pháp tham gia Cuộc thi và Hội thi toàn quốc; xét chọn các đề tài, dự án tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam. Song song đó, huy động đội ngũ trí thức KH&CN tích cực tham gia phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; áp dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Kịp thời tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật không chuyên; đề xuất UBND tỉnh tổ chức Họp mặt trí thức thức mừng Đảng-mừng Xuân, chào mừng Ngày KH&CN, vinh danh tân Tiến sĩ - là một trong những giải pháp phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian tới. Khi được tôn vinh kịp thời, xứng đáng sẽ khơi gợi tinh thần tận hiến sức lực, trí tuệ của những tấm gương trí thức KH&CN tiêu biểu, gương sáng tạo trong xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, phồn vinh...

Lê Minh Hùng

Gửi bình luận của bạn