Bảo vệ an toàn diện tích lúa Thu đông và vườn cây ăn trái

Cập nhật ngày: 12/10/2019 16:42:35

ĐTO – Theo một số địa phương trong tỉnh, năm nay nước lũ về muộn nhưng mực nước lũ khá cao, lên nhanh trong tháng 9, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống mưa bão, giảm nhẹ thiên tai, chủ động gia cố các bờ bao thấp để bảo vệ an toàn diện tích lúa Thu đông và vườn cây ăn trái.


Chủ động gia cố các bờ bao thấp để bảo vệ an toàn vườn cây ăn trái

Các địa phương triển khai thực hiện chủ trương xả lũ có kiểm soát để lấy phù sa vào đồng ruộng cũng như quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho vườn cây ăn trái và chăn nuôi của người dân trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tham mưu xây dựng lịch sản xuất vụ Đông xuân năm 2019 - 2020, sau khi lũ rút tiến hành bơm nước, vệ sinh đồng ruộng, thông báo để người dân biết xuống giống đồng loạt đúng lịch thời vụ.

Đồng thời định hướng người dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, giảm diện tích sản xuất lúa vụ Hè thu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm thành sản xuất, tăng lợi nhuận.

Ngọc Tâm

Gửi bình luận của bạn