Cao tốc An Hữu - Cao Lãnh sẽ dài 28,1km

Cập nhật ngày: 18/05/2019 11:38:19

ĐTO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng vừa thống nhất phương án thiết kế đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh theo phương án 2 (dài 28,1Km) theo đề xuất của Ban Quản lý dự án (QLDA) 7. Dự án đầu tư theo hình thức hợp tác đối tác công tư (PPP).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA 7 phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án với một số nội dung như: cập nhật đầy đủ thông tin theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải (GTVT); giai đoạn 1 thực hiện quy mô 4 làn xe không làn dừng khẩn cấp, trong đó phạm vi giải phóng mặt bằng là 40m; bổ sung quy hoạch trạm dừng trên tuyến; nghiên cứu, tính toán tăng cơ cấu vốn của Nhà đầu tư; cập nhật các quy định về bồi thường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để hoàn chỉnh số liệu chi phí giải phóng mặt bằng sát với tình hình thực tế.

Đồng thời, đề nghị Ban QLDA 7 sớm hoàn chỉnh phương án, trình Bộ GTVT trong tháng 5/2019 theo chỉ đạo tại Thông báo số 83/TB-BGTVT ngày 20/3/2019 của Bộ GTVT.

PV

Gửi bình luận của bạn