Mô hình sinh hoạt không gian cà phê

Cập nhật ngày: 07/10/2019 05:23:01

Buổi sinh hoạt “Không gian cà phê sáng trao đổi công việc giữa Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp” ở ấp 3, xã Mỹ Long vừa được diễn ra. Đây là đơn vị thứ 2 ở huyện Cao Lãnh thực hiện mô hình này, trước đó là của xã Bình Hàng Tây.

Mô hình “Không gian cà phê sáng trao đổi công việc giữa Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp” ở xã Mỹ Long được thành lập hơn 2 tháng, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần luân phiên ở các ấp, nội dung sinh hoạt về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động chi bộ, hoạt động Hội quán, hợp tác xã và các công việc hướng đến xây dựng xã nông thôn mới...

Thành Sơn

Gửi bình luận của bạn