Năm 2020, uớc tổng thu ngân sách Nhà nước của TP.Sa Đéc là 474.600 triệu đồng

Cập nhật ngày: 11/09/2020 17:30:09

ĐTO – Ngày 11/9, thông tin từ UBND TP.Sa Đéc cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố là 290.162 triệu đồng (đạt 56,40%). Trên cơ sở đó, ước tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 của thành phố là 474.600 triệu đồng (đạt 92,24%) so dự toán tỉnh giao. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, ước thực hiện năm 2020 là 364.600 triệu đồng (đạt 87,96%) so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh uớc thực hiện là 229.600 triệu đồng (đạt 95,27%); lệ phí trước bạ uớc thực hiện năm là 40.000 triệu đồng (đạt 88,88%) so với kế hoạch tỉnh giao.


Thực hiện
chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước

Thực hiện theo Nghị quyết 84 ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó có một số chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trong các tháng cuối năm 2020 như: giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020… Do đó, năm 2020, TP.Sa Đéc sẽ có một vài chỉ tiêu thu không đạt so với dự toán được giao.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn