Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 28/12/2018 05:38:33

ĐTO - Là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng tại buổi hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) năm 2018 do Sở TN&MT tổ chức vào ngày 26/12.

Trong năm 2018, công tác quản lý về đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giảm nhiều hơn trước. Công tác xác định giá đất cũng được ngành thực hiện kịp thời, góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường, ngành đã làm tốt công tác tham mưu UBND  tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở đô thị, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, cụm dân cư, các khu nuôi trồng thuỷ sản.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở có hành vi xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Yêu cầu các làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường phải đưa ra lộ trình và thời gian hoàn thành việc xử lý ô nhiễm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành TN&MT cũng còn những mặt hạn chế. Đó là việc quản lý sử dụng đất theo quy hoạch ở một số địa phương vẫn chưa được thực hiện đúng quy định; tình trạng khoan giếng nông để lấy nước nuôi thủy sản vẫn còn xảy ra, khó kiểm tra và xử lý, gây ô nhiễm môi trường nước ngầm, đất...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành trong năm 2018. Đồng thời yêu cầu trong năm 2019 ngành TN&MT cần có những giải pháp mạnh mẽ và cụ thể trong hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà song song với xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, giải quyết các điểm nóng ô nhiễm môi trường; tiếp tục công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, đồng thời cần lưu ý phát triển kinh tế gắn liền với công tác bảo vệ môi trường...

Mỹ Lý

Gửi bình luận của bạn