TP.Cao Lãnh hoàn thành khoảng 80% dự án lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương

Cập nhật ngày: 29/09/2014 05:44:59

Đó là đánh giá của TS. Mộc Quế - Viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo hợp tác quốc tế, chuyên gia cao cấp của Liên đoàn đô thị Canađa (FCM) tại hội thảo giữa kỳ lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương, do UBND TP.Cao Lãnh, Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và FCM phối hợp tổ chức vào ngày 27/9.

TP.Cao Lãnh là một trong bốn thành phố trong cả nước được FCM và ACVN hỗ trợ một phần tài chính thực hiện Dự án lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương. Khởi động từ 12/6/2014, đến nay, TP.Cao Lãnh đã hoàn thành kế hoạch đề cương chung và đang nỗ lực để hoàn thành dự án vào cuối năm nay, sau đó có trách nhiệm nhân rộng mô hình ra 20 thành phố khác trong cả nước. Theo TS.Mộc Quế, dự án thể hiện khát vọng đổi mới của TP.Cao Lãnh, nhất là tập trung vào 4 sản phẩm chủ lực là du lịch, cụm cảng sông, cây xoài, cây sen và 5 sáng kiến phát triển kinh tế địa phương là lấy du lịch làm định hướng cho phát triển; phát huy lợi thế tiềm năng của cụm cảng sông dọc theo bờ sông Tiền đi qua địa bàn thành phố để kêu gọi, thu hút đầu tư; tập trung đầu tư cho sản phẩm xoài xuất khẩu; tập trung đầu tư cho sản phẩm sen các loại; thực hiện liên kết hóa, xã hội hóa, doanh nghiệp hóa và công nghệ hóa trong điều hành tác nghiệp, chủ động trong quá trình vừa làm hồ sơ báo cáo khả thi các dự án sản xuất kinh doanh, vừa liên kết các nhà đầu tư thực hiện. Ngài Jacques Carriere – Giám đốc Chương trình đối tác đô thị phát triển kinh tế toàn cầu đánh giá cao nội dung dự án và rất tin tưởng TP.Cao Lãnh sẽ sớm hiện thực các sáng kiến, đồng thời lưu ý thành phố nên chú trọng xây dựng tầm nhìn có tính chiến lược để xây dựng một thành phố đẹp và lớn hơn trong tương lai.

Các ý kiến đánh giá, khơi gợi ý tưởng của các đại biểu tại hội thảo là cơ sở để Ban Điều phối dự án hoàn chỉnh dự án, tiếp tục triển khai các việc còn lại theo kế hoạch để chuẩn bị hội thảo cuối kỳ vào tháng 10 tới.

TN

Gửi bình luận của bạn