Triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

Cập nhật ngày: 02/04/2021 17:07:22

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Mục tiêu kế hoạch đề ra là khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mọi người dân, doanh nghiệp (DN) Đồng Tháp. Kết nối hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục xây dựng cộng đồng khởi nghiệp. bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ phát triển các dự án, DN khởi nghiệp; tìm kiếm, phát hiện, tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp mới, dự án khởi nghiệp sáng tạo; phối hợp hiệu quả, kết hợp các nguồn lực chương trình OCOP hỗ trợ phát triển các sản phẩm khởi nghiệp chuẩn hóa thành các sản phẩm OCOP...


Sản phẩm khởi nghiệp Bưởi non đường phèn sấy dẻo đạt chứng nhận OCOP

Để đạt được mục tiêu đề ra, kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung hỗ trợ tiền khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển DN khởi nghiệp, kiện toàn và nâng cao năng lực của hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh. Theo đó, đối với hoạt động hỗ trợ tiền khởi nghiệp sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh; các hoạt động kết nối cộng đồng khởi nghiệp.

Đối với hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, kế hoạch định hướng phát triển và nâng cao vai trò của các tổ chức tác động khởi nghiệp; ươm tạo cho các dự án, DN khởi nghiệp tiềm năng; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, phát triển sản phẩm; kết nối và nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp, đội ngũ cố vấn (mentor). Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp; tạo điều kiện kết nối các dự án khởi nghiệp, DN khởi nghiệp hợp tác cùng phát triển.

Riêng hoạt động phát triển DN khởi nghiệp tập trung vào nội dung hỗ trợ hướng dẫn thủ tục thành lập DN; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp; hoàn thiện sản phẩm; tạo sự khác biệt trong sản phẩm và phát triển các sản phẩm mới. Song song đó, tạo điều kiện tham gia các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, truyền thông về sản phẩm. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm khởi nghiệp chuẩn hóa thành các sản phẩm OCOP; theo dõi hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để DN tiếp tục phát triển…

Y DU

Gửi bình luận của bạn