Xây dựng trạm bơm điện và bờ bao từ vốn kiên cố hóa kinh mương

Cập nhật ngày: 04/06/2012 08:30:38

Theo kế hoạch ban hành năm 2010, xây dựng trạm bơm điện (TBĐ) từ nguồn vốn vay kiên cố hóa kinh mương (KCHKM) năm 2010 là 53 trạm, năm 2011 là 35 trạm; thực hiện được 48 trạm, phục vụ 12.123ha, tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng (vay trên 20 tỷ đồng); kế hoạch ban hành năm 2011 xây dựng 21 trạm, thực hiện được 22 trạm, phục vụ trên 5.000ha, tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng, trong đó vay trên 10 tỷ đồng.


Tính đến cuối năm 2011, trên địa bàn tỉnh có 832 trạm bơm điện, phục vụ tưới tiêu 150.201/230.270ha đất canh tác. Việc sử dụng vốn vay KCHKM năm 2010 và 2011 đầu tư xây dựng TBĐ đã hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện Đề án phát triển TBĐ trong điều kiện nguồn vốn đầu tư đường dây trung thế và trạm biến áp của Điện lực không còn.

Năm 2010 và 2011, tổng vốn đã huy động thực hiện các công trình mương, bờ bao, cống là 262 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Quỹ đầu tư phát triển trên 174 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 53 tỷ đồng, vốn nhân dân trên 34 tỷ đồng.

Chi cục Thủy lợi đề nghị các địa phương, khi muốn xây dựng TBĐ phải xem xét kỹ thực tế, tổ chức họp dân và và tìm chủ đầu tư trước khi lập kế hoạch để tránh tình trạng qui mô không phù hợp với thực tế và thay đổi danh mục nhiều lần.

T.N

Gửi bình luận của bạn