Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin thiết bị kết nối cơ sở dữ liệu

Cập nhật ngày: 09/04/2024 15:22:21

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240409032337dt2-4.mp3

 

ĐTO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06).


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa (bìa phải) kiểm tra việc thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh (Ảnh D. Út)

Những kết quả tích cực trong thực hiện Đề án 06

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh là thành viên Tổ công tác Đề án 06 (TCTĐA 06) tỉnh và các đơn vị khác có liên quan phối hợp nhịp nhàng, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó, Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò Cơ quan thường trực TCTĐA 06 tỉnh trong việc tham mưu Chủ tịch UBND/Tổ trưởng TCTĐA 06 tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai 40 mô hình điểm Đề án 06 và phân công giao việc cụ thể cho từng ngành để thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời ban hành các văn bản kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ Đề án 06, đôn đốc thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) và cấp Căn cước công dân (CCCD) cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn, trọng tâm trong thời gian này là học sinh chuẩn bị tham gia các kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp; tích cực phát huy mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, góp phần phát triển công dân số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Đối với nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVC TT), UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền và việc triển khai thực hiện các DVC TT toàn trình, một phần, đặc biệt là 53 dịch vụ công (DVC) thiết yếu trên địa bàn tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến độ và yêu cầu tại Đề án 06 và Quyết định số 422 ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó, Công an tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 430 ngày 26/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục DVC TT toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng DVC Bộ Công an, trong đó tập trung thực hiện 12/53 DVC thiết yếu của ngành Công an. Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06. Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện thủ tục Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và xử lý gia hạn 1.907 thẻ thông qua DVC Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình...

Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong lĩnh vực y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chíp từ tháng 10/2022; đến nay đã có 178/178 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu CCCD; lĩnh vực giáo dục đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả đến nay đã có 465 trường học ký hợp đồng với các ngân hàng về thu hộ các khoản bằng phương thức không dùng tiền mặt...

Trong nhóm phục vụ phát triển công dân số, tính đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được trên 1,7 triệu hồ sơ cấp CCCD và đã nhận thẻ CCCD do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an chuyển về, đã chuyển cho người dân theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự và giải quyết TTHC, cũng như phục vụ phát triển công dân số theo yêu cầu của Đề án 06. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn việc đăng ký và ký số trên thiết bị di động bằng các chữ ký số công cộng. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số (Viettel, VNPT) hướng dẫn, hỗ trợ việc ký số trên thiết bị di động cho các tổ chức, cá nhân; tính đến nay đã cấp, kích hoạt được trên 12.500 chữ ký số. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh duy trì thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp về đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản ĐDĐT; đẩy mạnh thực hiện 25 DVC thiết yếu theo Đề án 06 để tăng tỷ lệ hồ sơ DVC TT; duy trì theo dõi việc triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo đúng lộ trình. Đến nay, đã có 13/13 sở, ban, ngành tỉnh được giao chủ trì và 12/12 địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm; hiện các đơn vị, địa phương đang bám sát theo hướng dẫn của Trung ương và của TCTĐA 06 tỉnh trong việc triển khai thực hiện mô hình điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra...


Lực lượng Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ tiếp nhận thông tin để kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân (Ảnh D. Út)

Tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh mạng

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án số 06 trọng tâm là tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đối với các thiết bị có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; duy trì triển khai có hiệu quả, công tác thông tin báo cáo về các mô hình điểm Đề án 06; thực hiện sơ kết một số mô hình điểm đã triển khai để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo hoàn thành theo chỉ tiêu, tiến độ đề ra; đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch về thực hiện 53 DVC thiết yếu.

Cùng với đó, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng số của tỉnh, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bổ sung các tính năng của Cổng DVC của tỉnh khi có yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, mua sắm, nâng cấp thiết bị, hạ tầng công nghệ cho đơn vị, địa phương phục vụ triển khai Đề án 06; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản ĐDĐT trên ứng dụng VNeID để đăng nhập Cổng DVC quốc gia và Cổng DVC của Bộ, ngành, địa phương; phối hợp với VNPT, Viettel Đồng Tháp tuyên truyền, đẩy mạnh đăng ký chữ ký số phục vụ Nhóm tiện ích phát triển công dân số của Đề án 06.

Đồng thời duy trì thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT đối với 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn; duy trì thực hiện công tác cấp CCCD cho toàn bộ công dân đủ điều kiện; thường xuyên việc thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, gây phiền hà đến người dân. Song song đó, tập trung nguồn lực, thiết bị thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Đề án 06, nhất là việc triển khai thực hiện các mô hình điểm; đảm bảo lộ trình và chất lượng khi thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024...

Trong tháng 3/2024, lĩnh vực cư trú đã tiếp nhận 24.382 hồ sơ, trong đó trực tuyến đạt hơn 98%; lĩnh vực CCCD đã tiếp nhận trên Cổng DVC TT 3.206 hồ sơ; lĩnh vực ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã tiếp nhận trên Cổng DVC TT là 53/53 tổng số hồ sơ (đạt 100%); lĩnh vực giao thông tiếp nhận và giải quyết trên Cổng DVC TT 8.990/9.022 tổng hồ sơ (đạt tỷ lệ trực tuyến trên 99%); lĩnh vực xuất nhập cảnh đã tiếp nhận 1.340 hồ sơ, đạt tỷ lệ trực tuyến 100%.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn