Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp

Cập nhật ngày: 10/04/2024 05:42:09

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240410054239dt1-6.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp được các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Qua đó tạo được sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh lắp đặt 6 trạm quan trắc nước, 15 trạm giám sát côn trùng sử dụng IoT trong việc tự động thu thập dữ liệu phục vụ cảnh báo, dự báo các bất lợi do thiên nhiên và dịch bệnh gây ra để kịp thời ứng phó. Đang duy trì vận hành 28 phần mềm/cơ sở dữ liệu, trong đó có 19 phần mềm/cơ sở dữ liệu do các đơn vị thuộc Trung ương triển khai, 9 phần mềm/CSDL do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc UBND tỉnh triển khai. Nhìn chung, việc triển khai sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu ở một số lĩnh vực thuộc ngành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định với 15 biểu mẫu báo cáo thuộc các lĩnh vực quản lý cụ thể: trồng trọt, chăn nuôi - thú y, thủy sản, phát triển nông thôn, kiểm lâm. Hiện nay, mô hình “Làng thông minh” tại xã Tân Thuận Tây cơ bản hoàn thành với khối lượng ước đạt 95%, tỉnh đang triển khai nhân rộng đến các xã nông thôn mới nâng cao.

 Y Du

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn