Sở Tài nguyên và Môi trường

Đã tổng hợp giải quyết chế độ theo nguyện vọng của viên chức

Cập nhật ngày: 02/09/2019 16:47:39

ĐTO - Viên chức bị giảm biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh (gọi tắt là Trung tâm cũ) có đơn khiếu nại, phản ảnh về các vấn đề liên quan việc giảm biên chế và giải quyết chế độ nghỉ việc như bổ nhiệm lãnh đạo quản lý không rõ ràng, không lấy ý kiến tập thể; việc nâng ngạch lương sai quy định; viên chức bị cho nghỉ việc chưa được xem xét giải quyết chế độ, cuộc sống khó khăn...

Về vụ việc trên, theo ông Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đối với viên chức bị giảm biên chế của Trung tâm cũ có nguyện vọng tiếp tục công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất (gọi tắt là Trung tâm) thuộc Sở TN&MT thì theo Đề án vị trí việc làm của Trung tâm đã được Sở phê duyệt, nhân sự hiện tại đã đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sở TN&MT đã giao Trung tâm tổ chức họp và mời 15 viên chức dôi dư để thông tin cụ thể về chế độ, chính sách và thông báo không tiếp nhận thêm nhân sự.

Ngày 11/7/2019, Trung tâm đã tổ chức cuộc họp để thông tin cụ thể về chế độ, chính sách, nắm tâm tư, nguyện vọng và thống nhất đề xuất giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Qua đó, Sở TN&MT đã tổng hợp danh sách và kinh phí đề xuất thực hiện chế độ thôi việc theo quy định. Trong đó có 11 viên chức có nguyện vọng xin được xem xét, giải quyết chế độ theo Nghị định số 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Sở Nội vụ đã thẩm định giải quyết chế độ tại Công văn số 1657 ngày 31/7/2019 và chuyển đến Sở Tài chính thẩm định.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã tổng hợp giải quyết chế độ cho 4 trường hợp viên chức theo Nghị định số 29 ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Sở đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp Sở Nội vụ đề xuất hướng giải quyết và đề nghị Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí trợ cấp thôi việc cho các đối tượng trên theo quy định.

Đối với nội dung phản ánh việc xếp ngạch lương đối với viên chức của Trung tâm cũ, trong giai đoạn từ năm 2010-2015, Trung tâm cũ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức cho 7 trường hợp. Việc tổ chức xét thăng hạng trên thuộc thẩm quyền của Trung tâm cũ nhưng đơn vị không có thông qua Sở Nội vụ phê duyệt danh sách theo quy định.

Về hồ sơ bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Trung tâm, nhằm để sắp xếp ổn định cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trung tâm để đưa vào hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã chỉ đạo Trung tâm đề xuất nhân sự lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm để trình Ban Giám đốc Sở cho ý kiến. Ngày 8/4/2019, Ban Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức tiến hành cuộc họp lấy ý kiến đề xuất lãnh đạo cấp phòng và đã có công văn trình Sở xem xét, quyết định.

Ngày 16/4/2019, Sở TN&MT có công văn thống nhất nhân sự đối với chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Trung tâm; đồng thời giao Trung tâm lập hồ sơ bổ nhiệm đối với viên chức đúng theo quy định. Ngày 17/4/2019, Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức họp thống nhất nhân sự đối với lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm và giao Phòng Hành chính - Tổng hợp lập hồ sơ bổ nhiệm viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở TN&MT. Như vậy, Trung tâm có thực hiện việc lấy ý kiến tập thể và trình tự, thủ tục trong công tác bổ nhiệm đối với viên chức.

Về việc tiếp nhận viên chức từ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, ngày 6/6/2019, Trung tâm tiếp nhận đơn xin chuyển công tác của ông L.B.Q., công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung có nguyện vọng được chuyển về Trung tâm. Qua xét theo nguyện vọng của viên chức và phù hợp với vị trí việc làm của đơn vị, ngày 10/6/2019, Trung tâm có công văn trình Sở TN&MT về việc xin tiếp nhận nhân sự đối với ông L.B.Q. Tuy nhiên để ổn định hoạt động trong thời gian kiện toàn tổ chức nên Sở TN&MT không chấp thuận và giữ nguyên số lượng người làm việc đã được phê duyệt.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn