• Kênh thông tin chính xác, kịp thời và hiệu quả
  • 30/06/2020
  • ĐTO - Để thống nhất trong toàn tỉnh việc tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 (Tổng đài 1022) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
  • Đẩy mạnh giải pháp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
  • 08/06/2020
  • ĐTO - Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành trong tỉnh, Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp đi vào hoạt động tại địa chỉ http://dichvucong.dongthap.gov.vn, đây là bước tiến mới về cải cách hành chính (CCHC), giảm thiểu tối đa công sức, thời gian cho người dân và chính quyền trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).
Xem tin đã đăng theo ngày: