Hội đồng nhân dân tỉnh

Khảo sát kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hồng Ngự và Châu Thành

Cập nhật ngày: 14/05/2020 14:42:55

Ngày 13/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi khảo sát tại huyện Hồng Ngự để đánh giá kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay.


Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế hoạt động sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho người dân

Qua khảo sát tại cơ sở cho thấy, công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung như: Biện pháp bảo vệ môi trường vùng nuôi thủy sản nhỏ lẻ và xử lý vi phạm môi trường trong chăn nuôi; việc khai thác, cung cấp nước sạch vùng nông thôn; thực trạng chất lượng nguồn nước trên địa bàn; số lượng cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn, tác động ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, sức khỏe, sinh hoạt của người dân; tình trạng người dân sử dụng dịch vụ âm thanh công suất lớn trên địa bàn; thực trạng công tác hướng nghiệp, tư vấn học nghề... đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trong đó, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường nói riêng được triển khai chặt chẽ. Vấn đề môi trường ở một số lĩnh vực được cải thiện rõ nét, vấn đề rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường khu dân cư được quan tâm hơn. Công tác quản lý, kiểm soát chất lượng nước tại các trạm cấp nước trên địa bàn đảm bảo về vệ sinh môi trường...

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tình trạng người dân sử dụng dịch vụ có âm thanh công suất lớn xảy ra còn nhiều, khó xử lý triệt để; hầu hết các hộ nuôi ao, hầm chưa bố trí ao lắng, lọc xử lý nước thải phát sinh; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường có lúc chưa quyết liệt đúng mức, thực hiện quyết định xử phạt chưa nghiêm.

Qua đó, Đoàn khảo sát đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp và các chủ cơ sở sản xuất, chăn nuôi; thường xuyên kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định trong chăn nuôi và sử dụng dịch vụ có âm thanh công suất lớn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến người dân ở các khu dân cư.

Ngày 14/5, HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Châu Thành.

UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các ngành chuyên môn tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với vùng nuôi thủy sản trên địa bàn theo đúng qui định, nhắc nhở các cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện đăng ký thủ tục về bảo vệ môi trường và xử lý nước thải; tuyên truyền cho các cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và thủy sản. Tuy nhiên, các hộ nuôi nhỏ lẻ chưa có diện tích đất cho công tác xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường và có một số hộ chưa có nơi chứa bùn thải nên còn hiện tượng hút bùn đáy ao bơm trực tiếp ra sông làm ảnh hưởng đến môi trường nước khu vực xung quanh vùng nuôi.

Về kết quả công tác quản lý, kiểm soát chất lượng nước tại các trạm cấp nước trên địa bàn. Nhìn chung, các trạm cấp nước do Công ty cổ phần cấp nước và môi trường Đồng Tháp đầu tư đều đảm bảo cấp nước đạt chất lượng cho khách hàng sử dụng. Đối với các trạm cấp nước chưa đạt tiêu chuẩn, huyện tiếp tục vận động chuyển giao cho đơn vị có đủ điều kiện tài chính, năng lực để cấp nước cho người dân.

Công tác kiểm tra xử lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ sử dụng âm thanh công suất lớn trên địa bàn huyện tiếp tục có chuyển biến tốt. Thông qua tuyên truyền của các ngành, các cấp từ huyện đến xã; đặc biệt là công tác phối hợp tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tổ nhân dân tự quản, tình hình sử dụng âm thanh công suất lớn giảm đáng kể.

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kiểm tra, xử lý những vấn đề vi phạm về ô nhiễm môi trường, quản lý tốt các cơ sở nuôi chim yến; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, Tổ nhân dân tự quản tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân. Đưa nội dung đối với việc gây tiếng ồn âm thanh công suất lớn vào nội dung Quy ước khóm, ấp để mọi người tự giác thực hiện.

K.N

Gửi bình luận của bạn