Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong cơ sở giáo dục

Cập nhật ngày: 20/03/2024 14:45:30

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh) yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố thực hiện triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030.

Trong đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp số 03 ngày 22/2/2024 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030, tổ chức ký kết trong tháng 3/2024 và thực hiện từ học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an cấp huyện và Công an cấp xã phối hợp với các đơn vị của ngành giáo dục cùng cấp xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp; gắn trách nhiệm và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”.

Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi mua bán các loại ma túy, nhất là ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy xung quanh các trường học, trên không gian mạng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng phối hợp Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy); Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phối hợp với Công an cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp. Đồng thời, quy định mỗi cơ sở giáo dục phải bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy tại đơn vị, địa phương.

Song song đó, tổ chức nắm thông tin về thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các nhà trường; chủ động phối hợp với Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có liên quan đến tệ nạn ma túy để có biện pháp xử lý; kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy để tư vấn, giúp đỡ…

Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố chủ động theo dõi, đôn đốc các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phối hợp tại địa bàn cơ sở.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn