Yêu cầu Nhà nước giao trả thêm đất là không có cơ sở giải quyết

Cập nhật ngày: 22/06/2020 10:15:57

ĐTO - Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1970) ngụ TP.Sa Đéc có đơn khiếu nại, yêu cầu được giải quyết cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) diện tích 212m2.

Về vụ việc trên, UBND TP.Sa Đéc cho biết, vào năm 1997, UBND TX.Sa Đéc (nay là TP.Sa Đéc) đã ban hành Quyết định số 786 giải quyết việc tranh chấp đất của bà Trần Thị Hường (mẹ ông Dũng). Nội dung quyết định trên công nhận việc giao và nhận lại 58m2 đất giữa ông Tôn Thất Sĩ với bà Trần Thị Hường (ông Sĩ sử dụng 400m2, giao trả lại cho bà Hường 58m2) và Nhà nước giao lại cho bà Hường đăng ký, quản lý sử dụng phần đất có diện tích 668m2 (332m2 ao trũng và 336m2 đất mương). Tổng diện tích giao trả cho bà Hường là 726m2, theo biên bản đo đạc hiện trạng ngày 18/9/1996, có bà Hường và ông Dũng ký tên.

Ngày 25/5/1998, bà Trần Thị Hường được cấp giấy chứng nhận QSDĐ diện tích 726m2, gồm thửa số 3337 với diện tích 394m2 (336m2 + 58m2) loại đất ao và thửa 3338 với diện tích 332m2 loại đất ao tiếp giáp hẻm số 1. Như vậy, việc bà Trần Thị Hường khiếu nại đòi lại đất đã được UBND TX.Sa Đéc giải quyết theo thẩm quyền và giao trả lại cho bà Hường phần đất 726m2. Bà Hường thống nhất với giải quyết trên, đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, kết thúc việc khiếu nại đòi lại đất của bà Trần Thị Hường.

Đến năm 1999, bà Hường có đơn tranh chấp đòi lại phần đất 540m2 mà UBND tỉnh cấp cho ông Ngô Đức Long. Ngày 14/4/1999, UBND TX.Sa Đéc ban hành Quyết định số 285 giải quyết tranh chấp đất đai với nội dung bác đơn khiếu nại của bà Hường. Không thống nhất quyết định trên, bà Hường khiếu nại đến UBND tỉnh. Ngày 21/7/2000, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 313 giải quyết tranh chấp đất giữa bà Hường và ông Long theo hướng chuẩn y Quyết định số 285 ngày 14/4/1999 của UBND TX.Sa Đéc.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, bà Hường đã chuyển nhượng QSDĐ thửa đất 3337, diện tích 394m2. Cụ thể, ngày 9/11/1999, chuyển cho bà Nguyễn Lệ Nhi 56m2; ngày 5/12/1998, chuyển cho bà Đỗ Thị Thảo 59,5m2 và chuyển cho bà Nguyễn Thị Phấn 84m2. Đến ngày 21/7/2003, bà Hường chuyển nhượng cho ông Dũng hết diện tích còn lại của thửa 3337 là gần 194,5m2 (diện tích còn lại trên giấy chứng nhận QSDĐ sau khi chuyển nhượng cho bà Thảo, bà Phấn và bà Nhi). Hiện tại, ông Nguyễn Văn Dũng sử dụng hơn 171m2; trong đó 100m2 cất nhà ở tiếp giáp ĐT848, hơn 12m2 (phần đất sau nhà tiếp giáp đất bà Thảo), 58m2 phía sau khách sạn bà Đẹp (đất do ông Sĩ trả lại).

Như vậy, thửa đất số 3337 bà Hường chuyển nhượng cho 3 người là gần 200m2 và cho con là ông Dũng hơn 171m2, tổng cộng hơn 370m2, chênh lệch thiếu so với giấy được cấp là hơn 19m2, phần chênh lệch này là lộ giới đường ĐT848, khi làm đường có mở rộng thêm (vì trước đây trả lại đất cho bà Hường tính từ mí nhựa trở vào cho đến đầu con mương ngang ranh đất khách sạn bà Đẹp), trên sơ đồ đo đạc thửa đất ký hiệu CIPQ, phần này, bà Hường phải chịu do trừ diện tích đất lộ giới.

Còn thửa đất 3338 diện tích 332m2, đến năm 2004, bà Hường chuyển nhượng cho bà Đặng Thị Kim Tiếng 320m2, diện tích còn lại trên giấy chứng nhận QSDĐ là 12m2 (sai số do đo thủ công và máy). Như vậy, phần đất Nhà nước trả lại cho bà Trần Thị Hường đã đủ diện tích, nay ông Dũng yêu cầu Nhà nước giao trả thêm 212m2 là không có cơ sở giải quyết.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn