0,5% cuộc gọi đến đường dây nóng y tế phản ánh về tiêu cực

Cập nhật ngày: 06/06/2019 08:59:17

Tỷ lệ cuộc gọi đến đường dây nóng của ngành y tế phản ánh về tiêu cực đã giảm một nửa trong ba năm qua. Chỉ số này năm 2016 là 1,2% và đến năm 2018, chỉ có 0,5% số cuộc gọi phản ánh về tiêu cực.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết, điểm nổi bật của kết quả triển khai đường dây nóng (số điện thoại: 19009095) đến năm 2018 là các ý kiến kêu ca về chất lượng dịch vụ, chuyên môn khám chữa bệnh, phản ánh tiêu cực, phê phán thái độ, tinh thần phục vụ của y, bác sĩ đã giảm so với những năm trước đây.

100% các đơn vị ban hành quyết định thành lập tổ trực hoặc phân công cán bộ trực đường dây nóng bảo đảm 24/24 giờ, có sổ sách theo dõi thông tin phản ánh. Cán bộ đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý về tình hình thực hiện đường dây nóng định kỳ 6 tháng/lần.

Theo khảo sát về nâng cao chất lượng bệnh viện, trong hơn 10 nghìn cuộc gọi đến đường dây nóng trong ba năm qua, số cuộc gọi phản ánh về cơ sở vật chất và quy trình chuyên môn chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 37% và 34% vào năm 2018. Tỷ lệ này tương đương với năm 2016, 2017.

Trong khi đó, phản ánh về thái độ của bác sĩ không có sự thay đổi tích cực trong ba năm qua khi tỷ lệ này dao động chung quanh 16%. Còn tỷ lệ cuộc gọi đến đường dây nóng phản ánh về tiêu cực đã giảm mạnh từ 1,2% năm 2016 xuống 0,5% năm 2018.

Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh năm 2018 tại 53 bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện thuộc trường và bệnh viện tuyến tỉnh cho thấy có 83,7% người bệnh hài lòng. Trong đó, tuyến Trung ương đạt 84,5%. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh qua điện thoại tại 60 bệnh viện trong 23 tỉnh, thành phố cho thấy, sự hài lòng chung của người bệnh đối với dịch vụ khám, chữa bệnh đạt 80,8%, cao hơn năm 2017 là 1,2%.

Chỉ số PAPI năm 2018 (khảo sát về công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân) cho biết, chỉ số tham nhũng vặt ở bệnh viện huyện giảm còn 0,4%, trong khi năm 2017 con số này là 9% và 2016 là 17%.

TRẦN NGUYÊN (NDĐT)

Gửi bình luận của bạn