• Thị xã Hồng Ngự đạt tỷ lệ 180 sinh viên/1 vạn dân
  • 21/03/2014
  • Sáng ngày 20/3/2014, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đến thị xã Hồng Ngự khảo sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực của thị xã giai đoạn 2011-2015.
  • Tiếp xúc cử tri chuyên đề bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
  • 20/03/2014
  • Sáng ngày 20-3-2014, tại hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri thuộc các cơ quan Bảo hiểm xã hội, sở Y tế, các doanh nghiệp đóng góp ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi để trình kỳ họp lần thứ 7 của Quốc hội sắp tới.
Xem tin đã đăng theo ngày: