Lấy phiếu tín nhiệm - một hình thức giám sát quan trọng của HĐND

Cập nhật ngày: 01/07/2013 05:21:51

Tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi có trao đổi với ông Đặng Đức Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.


Ông Đặng Đức Duy

Hỏi: Thưa ông, trong kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các ngành, đó là một trong những nội dung luôn thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông quan tâm lĩnh vực nào?

Ông Đặng Đức Duy (Đ.Đ.D): Trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cử tri trong tỉnh quan tâm đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề và đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh. Tính đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, đã có 262 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn tỉnh ở các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đến nay, UBND tỉnh đã giải trình thỏa đáng 84 nội dung; kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương giải quyết 22 nội dung theo thầm quyền; còn lại 156 nội dung UBND tỉnh giao cho các ngành, các địa phương giải quyết, trong đó có 92 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và 64 nội dung thuộc thẩm quyền của cấp huyện. Hiện đã có 63 nội dung được thực hiện hoàn thành; 10 nội dung được thực hiện thường xuyên hàng năm và 19 nội dung đang tiếp tục thực hiện.

Tại kỳ họp thứ 6 sắp tới, tôi sẽ chọn một trong các nội dung đang được các sở, ngành thực hiện nhưng đến nay chưa hoàn thành để chất vấn làm rõ những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, qua đó có cơ sở trả lời với cử tri trong những lần tiếp xúc tới đây.

Hỏi: Đến nay, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5; báo cáo thực hiện kiến nghị của cử tri từ kỳ họp lần thứ 2 đến nay và chuẩn bị báo cáo giải trình kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6. Ông đánh giá như thế nào về các báo cáo này?

Ông Đ.Đ.D: Các báo cáo của UBND tỉnh rất nghiêm túc và khá đầy đủ, theo tôi, trong tình hình hiện nay, nền kinh tế trong nước cũng như của tỉnh đang trong điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng sự suy thoái kinh tế thế giới; việc tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa nông thủy sản của tỉnh đang chậm lại, cùng với giá cả hàng hóa không ổn định; thực hiện vốn đầu tư phát triển khó khăn, huy động vốn ngoài xã hội còn yếu; tiến độ thi công các dự án đầu tư còn chậm và sự tác động tiêu cực của thời tiết, khí hậu, dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi; diễn biến vụ việc vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông còn phức tạp.

Đây là những yếu tố làm hạn chế đến việc tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương đối với những ý kiến, nguyện vọng của cử tri trên các lĩnh vực có liên quan đến đời sống, sản xuất của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, điều hành giải quyết cơ bản đáp ứng được nhiều nội dung do cử tri quan tâm kiến nghị, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân tỉnh nhà.

Hỏi: Tại Kỳ họp thứ 6 này, lần đầu tiên HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, là đại biểu HĐND tỉnh, ông chuẩn bị như thế nào cho hoạt động này?

Ông Đ.Đ.D: Việc Quốc hội ban hành nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội, HĐND, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao ý thức trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh để việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thực chất, không hình thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Nhà nước thực sự có năng lực, đạo đức tốt, liêm khiết, gương mẫu, có tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Để làm tốt việc này, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu cần tăng cường công tác giám sát, đề xuất, kiến nghị các sở, ngành, các địa phương và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường trách nhiệm trong quản lý ngành, lĩnh vực; tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa của các ngành tại các phiên chất vấn và các báo cáo của UBND tỉnh giải trình các kiến nghị của cử tri ở kỳ họp này và các kỳ họp lệ sắp tới; kết quả giám sát việc thực hiện lời hứa của mình tại các phiên chất vấn và báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri cần kịp thời thông tin để cử tri tiện việc theo dõi.

Xin cám ơn ông!

Lê Minh Tâm

Gửi bình luận của bạn