Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã An Bình lần thứ XII

Cập nhật ngày: 25/05/2020 05:40:22

ĐTO - Đảng bộ xã An Bình, huyện Cao Lãnh vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XI, Đảng bộ xã An Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế có bước phát triển trên cơ sở phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng; địa phương chuẩn bị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên nền tảng Hội quán.


Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Bình khóa mới ra mắt trước Đại hội

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều hiệu quả, xã đã huy động nhân dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; năm 2017, xã An Bình được công nhận đạt xã nông thôn mới. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội được tập trung thực hiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững. Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; vai trò, trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức được nâng lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 4 đồng chí. Đồng chí Trương Huyền Trang tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã An Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lãnh lần thứ XII.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn