Số: 118 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 25/07/2018 09:51:49

Đấu giá cho thuê QSDĐ trồng lúa tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Điểm Cả Găng; DT: 9.818, 5m2; Giá khởi điểm: 1.200đ/m2

2. Điểm Cả Găng; DT: 9.371m2; Giá khởi điểm: 1.210đ/m2

3. Ấp Công Tạo (điểm Gò Rượu); DT: 1.046,7m2; Giá khởi điểm: 709đ/m2

4. Ấp Gò Da; DT: 6.740 m2; Giá khởi điểm: 706đ/m2

5. CDC Cả Chanh (điểm Cả Găng); DT: 19.207,9m2; Giá khởi điểm: 709đ/m2

Thời gian thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 25/7 đến 15 giờ ngày 15/8/2018.

Thời gian nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 15,16 và đến 15 giờ ngày 17/8/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 20/8/2018

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, huyện Tân Hồng.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Bình Phú, Điện thoại: 0277 383.0028

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn