Số: 109/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 31/07/2019 10:56:28

Đấu giá QSDĐ (ODT) Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

* Lô B1 (05 nền)  Nền 16, 17, 18, 19, 20. Diện tích 81m2/nền. Giá khởi điểm: 243.000.000đ/nền    

* Lô B2 (10 nền) Nền 05, 06, 07, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Diện tích 85,5 m2/nền. Giá khởi điểm: 256.500.000đ/nền   

* Lô B4 (07 nền)

      Nền 01. Diện tích 117,9m2 (nền góc)          Giá khởi điểm: 424.440.000đ   

      Nền 03, 04, 05, 10. Diện tích 90m2/nền.      Giá khởi điểm: 270.000.000đ/nền   

      Nền 22,23. Diện tích 72m2/nền.                   Giá khởi điểm: 216.000.000đ/nền   

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 26/7/2019 đến 15 giờ ngày 15/8/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 15, 16 và đến 15 giờ ngày 19/8/2019.

- Tiền bán hồ sơ:  200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 20/8/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

            * Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3838 015 (trong giờ hành chính).

             * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn