Số: 179 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/10/2019 16:06:48

* Đấu giá cho thuê khai thác bến tàu khách du lịch phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng diện tích khai thác 2.078m2 (chi tiết theo phương án được duyệt)

Thời gian cho thuê khai thác 10 (mười) năm; Giá cho thuê 05 năm đầu là giá trúng đấu giá, 05 năm sau điều chỉnh tăng 5% so với giá trúng đấu ban đầu.

Nộp tiền thuê hàng năm, chia làm 02 lần mỗi lần 6 tháng.

Giá khởi điểm: 25.178.000đ/tháng

* Điều kiện tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân thuê khai thác Bến tàu phài thực hiện các điều kiện sau:

- Phải có phương án đầu tư khai thác kinh doanh theo phương án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; là người trực tiếp đầu tư tổ chức khai thác. Cấm mọi hành thức chuyển đổi công năng khai thác không đúng với phương án được duyệt.

- Thực hiện đúng chức năng của quy hoạch và phân khu chức năng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Khi thuê khai thác phải gửi bảng niêm yết thu phí tàu neo đậu cho cơ quan quản lý và thực hiện thu phí theo đúng quy định của pháp luật; có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa tại khu vực cống, cầu tàu của bến; phải cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực bến, đặt biệt là vùng nước cầu tàu.

- Khi trúng đấu giá khai thác Bến tàu không được cầm cố đất, sang nhượng với bất cứ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 25/10/2019 đến 15 giờ ngày 18/11/2019

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 18, 19 và đến 15 giờ ngày 20/11/2019.

- Tiền bán hồ sơ: 1.000.000đ/hồ sơ

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 21/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sa Đéc. Điện thoại: 0277 3861 115 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; 

Gửi bình luận của bạn