Số: 146/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 11/09/2019 08:53:15

Đấu giá cho thuê QSDĐ trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

1. Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 6.606m2, Thửa 106, TBĐ 38, tọa lạc tại Khu dân cư Bờ Đông, Phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

 Mục đích sử dụng: Đất Thương mại-Dịch vụ; Thời gian thuê 30 năm (Thời gian thuê đất ổn định theo quy định); Trả tiền thuê đất hàng năm. Giá khởi điểm: 889.665.500đ/năm.

2. Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 2.379,6m2, Thửa 515, TBĐ 58, tọa lạc tại Khóm An Thạnh A,  Phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

 Mục đích sử dụng: Đất Thương mại-Dịch vụ; Thời gian thuê 50 năm (Thời gian thuê đất ổn định theo quy định); Trả tiền thuê đất hàng năm. Giá khởi điểm: 251.107.300đ/năm.

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá

 Đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai; Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Đảm bảo đủ điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác; theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 /5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các quy định khác có liên quan.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 11/9/2019 đến 15 giờ ngày 01/10/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 01, 02 và đến 15 giờ ngày 03/10/2019.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 04/10/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự Điện thoại: 0277 3563 377 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn