Số: 178 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/10/2019 16:07:19

Đấu giá cho thuê QSDĐ (quỹ đất công ích) đất trồng cây hàng năm khác, các thửa đất thuộc vị trí 1 loại 2, 3, 4, đất ruộng vị trí 1, 3. Diện tích 223,980m2 tọa lạc tại xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đất cồn. Diện tích: 104.889m2, vị trí 1 (loại 2). Giá khởi điểm: 1.400.000đ/1.000m2/năm.

- Đất cồn. Diện tích: 67.748,2m2, vị trí 1 (loại 3). Giá khởi điểm: 800.000đ/1.000m2/năm.

- Đất cồn. Diện tích: 23.520m2, vị trí 1 (loại 4). Giá khởi điểm: 450.000đ/1.000m2/năm.

- Đất Ruộng. Diện tích: 6.318m2, vị trí 1. Giá khởi điểm: 1.900.000đ/1.000m2/năm.

- Đất Ruộng. Diện tích: 21.505m2, vị trí 3. Giá khởi điểm: 1.200.000đ/1.000m2/năm.

* Thời gian thuê: 01 năm.

* Nộp tiền thuê đất trúng đấu giá theo quy định.

- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2019 đến 15 giờ ngày 11/11/2019 tại UBND xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào các ngày 11, 12 và đến 15 giờ ngày 13/11/2019 tại UBND xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ, 30 phút ngày 14/11/2019.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852059 hoặc UBND xã Thường Phước 2, Điện thoại: 0277 3595 044 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn