Số: 94 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 7 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 24/07/2020 15:03:43

* Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, nhà giữ xe năm học 2020-2023 (3,5 năm) tính theo năm tài chính tại Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 1, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

- Căn tin A (DT 48m2): 310.000.000đ; Căn tin B (DT 112m2): 558.000.000đ/năm tài chính.

- Nhà giữ xe (DT 144m2): 201.500.000đ/năm tài chính.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ Căn tin, nhà giữ xe:

- Người trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 107/PA-THPT Hồng Ngự 1, ngày 18/7/2020 của Trường THPT Hồng Ngự 1.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 24/7/2020 đến 15 giờ ngày 07/8/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 07/8, 10/8 và đến 15 giờ ngày 11/8/2020 tại Trường THPT Hồng Ngự 1.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ (Căn tin A; nhà giữ xe); 500.000đ/hồ sơ (Căn tin B).

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 12/8/2020 tại Trường THPT Hồng Ngự 1.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT Hồng Ngự 1. Điện thoại 02773.837.318 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn