Số: 121 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 09/09/2020 10:57:00

1. Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, tại Trung tâm GDTX TP.Sa Đéc. (Thời gian khai thác 03 năm học kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/8/2023); Giá khởi điểm: 135.000.000đ.

2. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường THPT Phú Điền, Tháp Mười, năm học 2020-2025 (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/8/2025) gồm Căn tin: Giá khởi điểm: 66.000.000đ/năm học; Quầy phôtô: Giá khởi điểm: 18.000.000đ/năm học.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 09/9/2020 đến 15 giờ ngày 23/9/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 24, 25 và đến 15 giờ ngày 28/9/2020 tại nơi có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ; 150.000đ/hồ sơ (Quầy photo)

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 29/9/2020 tại Trung tâm GDTX TP.Sa Đéc và Trường THPT Phú Điền.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú: Trường THPT Phú Điền bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trung tâm GDTX TP.TP.Sa Đéc. ĐT: 02773869215; Trường THPT Phú Điền. ĐT: 02773965888 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn