Số: 177/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 16/11/2020 10:26:43

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò năm 2021 – 2023; Quyền khai thác Chợ thị trấn Lai Lung năm 2021 trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp như sau:

- Bến đò ngang xã Tân Dương. Giá khởi điểm: 650.000.000đ.

- Bến đò ngang xã Tân Thành. Giá khởi điểm: 650.000.000đ.

- Bến đò ngang xã Tân Hoà. Giá khởi điểm; 110.000.000đ.

Riêng đối với bến Đò Tân Hoà, Người tham gia đấu gia tự thoả thuận thuê đất với các hộ dân để khai thác bên (có hợp đồng thuê đất).

* Quyền khai thác Chợ thị trấn Lai Vung năm 2021. Giá khởi điểm: 1.800.000.000đ.

* Người đăng ký tham gia đấu giá và trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu giá khai thác dịch vụ sử dụng Đò, Chợ và Phương án số 76; 77 ngày 11/11/2020 của UBND huyện Lai Vung.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/11/2020 đến 15 giờ ngày 26/11/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 26; 27 và đến 15 giờ ngày 30/11/2020.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá:

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò: 08 giờ ngày 01/12/2020.

* Quyền khai thác Chợ thị trấn Lai Vung: 08 giờ ngày 02/12/2020.

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lai Vung.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 – 02773 854517 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lai Vung. Điện thoại: 0277 3651 643 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn